Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

ΘΕΜΑ :
Διαβούλευση για το σχέδιο ανάπτυξης

Το σχέδιο ανάπτυξης της οικονομίας για την επόμενη δεκαετία, προκειμένου να είναι «εθνικό», όπως διαφημίζεται, πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης διαβούλευσης μεταξύ της κυβέρνησης, των επιστημονικών φορέων, των κομμάτων, των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Στην αντίθετη περίπτωση θα παραμείνει απλά ένα σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ
                                                                       
           
                                                                                                25/04/2014