Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

Η κρίση ως ευκαιρία για τη ριζική αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης του Αντ. Μανιτάκη

Η κρίση ως ευκαιρία για τη ριζική αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης


Στο παρακάτω κείμενο του Αντώνη Μανιτάκη που παρουσιάζει σήμερα η Πολιτική Επιθεώρηση εξηγείται γιατί η κρίση είναι μια ευκαιρία για να οικοδομηθεί μέσα από την κατάρρευση του παλιού το καινούργιο και τίθεται προς συζήτηση ένα προσχέδιο διοικητικής μεταρρύθμισης, που διαμορφώθηκε σε συνεργασία με  ευρωπαίους εμπειρογνώμονες κατά τη διάρκεια της θητείας του καθηγητή ως Υπουργού. Το εν λόγω σχέδιο συντάχθηκε έχοντας ως στόχο την εξάσκηση της δημόσιας διοίκησης στην επεξεργασία, εφαρμογή και διαχείριση δημόσιων πολιτικών και διαρθρωτικών αλλαγών αλλά και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας.   
  ..................................
Του Αντώνη Μανιτάκη, Ομότιμου καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
  Δύσκολα μπορεί κανείς να διαφωνήσει με την κοινότοπη  διαπίστωση ότι η ελληνική διοίκηση είναι υπερμεγέθης, υστερεί τρομακτικά στην εκπλήρωση της δημόσιας αποστολής της και εμφανίζει όλα τα συμπτώματα μιας σκουριασμένης, αργοκίνητης,  αποστεωμένης μηχανής. Και άρα   χρειάζεται αναστήλωση, αναδιοργάνωση από την αρχή. 
Η έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς και στους  φορείς τους 
Όσο όμως εύκολες και προφανείς είναι οι προηγούμενες διαπιστώσεις, αλλά τόσο δύσκολη  και πολυσύνθετη είναι η διατύπωση συγκεκριμένων και εφαρμόσιμων προτάσεων   ανατροπής του παλαιού καθεστώτος, σε περίοδο πρωτοφανούς και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, σε μια χώρα που έχει οικονομικά πτωχεύσει, έχει απολέσει τη δημοσιονομική της αυτονομία, τελεί υπό καθεστώς διεθνούς δημοσιονομικής επιτροπείας και βιώνει δραματικά  ένα βίαιο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής.