Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Πρωθυπουργό

Θέμα: «Ενιαία τιμή βιβλίου».

Το μέτρο της ενιαίας τιμής βιβλίου εφαρμόστηκε στη χώρα μας, κατά το πρότυπο της γαλλικής νομοθεσίας (νόμος Lang), με τον Νόμο 2557/1997. Η ενιαία τιμή βιβλίου αποτελεί ένα σύστημα διατίμησης και προώθησης του βιβλίου στην αγορά, που σκοπό έχει να αποτρέψει φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού και να προστατεύσει το βιβλίο ως πολιτιστικό και όχι αμιγώς ως εμπορικό προϊόν, την ποιότητα της βιβλιοπαραγωγής και τα βιβλιοπωλεία όχι μόνον ως επιχειρήσεις αλλά και ως εστίες πολιτισμού. Αντίστοιχες ρυθμίσεις υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά την εφαρμογή του μέτρου στη χώρα μας ενισχύθηκε ο πλουραλισμός στον χώρο του βιβλίου, διασφαλίστηκε η δυνατότητα έκδοσης και προώθησης όχι μόνο των ευπώλητων βιβλίων, αλλά και των έργων πρωτοεμφανιζόμενων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων.
Ωστόσο, μετά την παρουσίαση της πρόσφατης Έκθεσης του ΟΟΣΑ για τον ανταγωνισμό και τη λειτουργία των αγορών στη χώρα μας, όπου γίνεται αναφορά στην παραγωγή και διακίνηση του βιβλίου και προτείνεται η κατάργηση της ενιαίας τιμής βιβλίου, η Κυβέρνηση μέσω του υπουργείου Ανάπτυξης δρομολογεί την κατάργησή της, επικαλούμενη ότι με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην αγορά του βιβλίου και θα μειωθούν οι τιμές.
Τυχόν κατάργηση της ενιαίας τιμής βιβλίου θα οδηγήσει σε μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές καταστάσεις, θα πλήξει εκατοντάδες βιβλιοπωλεία, θα ανατρέψει το θεσμικό πλαίσιο για τα πνευματικά δικαιώματα των συγγραφέων, εν τέλει θα πλήξει το ελληνικό βιβλίο, τον πολιτισμό, την παιδεία.

Ερωτάται ο κ. Πρωθυπουργός:

1.      Πώς αξιολογεί η Κυβέρνηση την εφαρμογή αλλά και τη διατήρηση του συστήματος της ενιαίας τιμής βιβλίου στη χώρα μας ως ρυθμιστικής παραμέτρου στην αγορά του βιβλίου;
2.      Προτίθεται η Κυβέρνηση να απορρίψει την εισήγηση της Έκθεσης του ΟΟΣΑ σχετικά με το βιβλίο και τον νόμο περί ενιαίας τιμής; Έχει εκτιμήσει τις επιπτώσεις από την τυχόν κατάργηση αυτού του μέτρου στη χώρα μας;  

Ο ερωτών Βουλευτής και Πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ

ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΗΣ