Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

ΘΕΜΑ :
Δήλωση του προέδρου της ΔΗΜΑΡ, Φώτη Κουβέλη για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ κ.ά.»
«Η μεταρρύθμιση στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποτελεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για τη χώρα. Όμως, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας λειτουργεί διαλυτικά για τις υπάρχουσες υπηρεσίες και υπονομεύει τις όποιες μεταρρυθμιστικές προοπτικές.
Η μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα συνιστά μεγάλο και σύνθετο εγχείρημα. Η δυνητική της εμβέλεια είναι ανάλογη με την εμβέλεια της καθιέρωσης του ΕΣΥ.
Πρόκειται για τη μεταρρύθμιση που πρέπει να εξασφαλίσει σε όλους τους πολίτες το δικό τους γιατρό – ουσιαστικά και όχι στα χαρτιά. Και μάλιστα, όχι το γιατρό-συνταγογράφο ούτε το γιατρό για την Α ή Β αρρώστια, αλλά το γιατρό για τον άρρωστο ως σύνολο.
Η ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απαιτεί ΣΧΕΔΙΟ, σαφήνεια προβλέψεων, μεταβατικά βήματα, συζητήσεις ουσίας και συνθετική ανεύρεση συναινέσεων. Τίποτα από αυτά δεν υπάρχει. Το Υπουργείο προτάσσει τη διαθεσιμότητα 8.500 υπαλλήλων του ΕΟΠΥΥ, σπέρνοντας την ανασφάλεια και τη δυσπιστία.
Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα πρέπει να καταστεί σκέλος του συστήματος υγείας με υψηλή ποιότητα και κύρος, που καλύπτει όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως εργασιακής κατάστασης ή επαγγέλματος.
Η ΔΗΜΑΡ είναι αντίθετη με το νομοσχέδιο (και θα το καταψηφίσει στη Βουλή) επειδή είναι υπέρ της μεταρρύθμισης και της ανασυγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη χώρα μας.»