Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

Όχι στη διακοπή των συντάξεων του ΟΓΑ σε ανασφάλιστους υπερήλικες

Όχι στη διακοπή των συντάξεων του ΟΓΑ σε ανασφάλιστους υπερήλικες (κυρίως ομογενείς από τις χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. ή την Αλβανία)

E-mailΕκτύπωσηPDF
Μετά απο επανειλημμένες ερωτήσεις τους, οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς κατέθεσαν για μία ακόμη φορά σχετική ερώτηση αλλά και τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010», επιδιώκοντας τη στήριξη των ομογενών και προτείνοντας τη μείωση του χρόνου νόμιμης και μόνιμης παραμονής των ομογενών από τα 20 στα 15 έτη καθώς και τον συμψηφισμός των ποσών των συντάξεων του ΟΓΑ και του εξωτερικού. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης και της τροπολογίας έχουν ως εξής:
 ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τον κ. Υπουργό 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
ΘΕΜΑ: «Διακοπή συντάξεων του ΟΓΑ σε ανασφάλιστους υπερήλικες»
  
Τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης προκάλεσαν οι ρυθμίσεις του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 A'/12.11.2012) σε παλιννοστούντες ομογενείς από την Αλβανία και τις χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. που λάμβαναν τα περασμένα χρόνια τη σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα από τον ΟΓΑ.
 Η αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου, όπως προβλέφθηκε στο άρθρο πρώτο της υποπαραγράφου ΙΑ.6. παραγρ. 5, του Ν. 4093/2012, οδήγησε στην οριστική διακοπή του συγκεκριμένου προνοιακού επιδόματος για αρκετούς μέχρι πρότινος δικαιούχους. Ειδικότερα, η διάταξη ορίζει ως προϋποθέσεις για τη χορήγηση της εν λόγω σύνταξης τη μόνιμη και νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα για 20 έτη καθώς και τη μη λήψη σύνταξης από άλλο κράτος. 
Με την υπ’ αριθμ. 7542/21.2.2013 ερώτηση, είχαμε ρωτήσει τον κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αν εξετάζει την περίπτωση συμψηφισμού των ποσών των συντάξεων του ΟΓΑ και του εξωτερικού, ώστε να μην αλλοιώνεται το συνολικό ποσό που λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος που πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.
 Ο κ. Υπουργός είχε καταστήσει σαφές στην υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ90022/6121/181 απάντησή του ότι «όποιος λαμβάνει σύνταξη από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού, θα διακοπεί η καταβολή της σύνταξης του ανασφάλιστου υπερήλικα, είτε είναι ομογενής είτε Έλληνας υπήκοος» και ότι «ειδική εξαίρεση από τις ανωτέρω διατάξεις για τους ομογενείς από την Αλβανία και τη Ρωσία δεν προβλέπεται». 
Ωστόσο, ο κ. Υπουργός με συνέντευξή του στην εκπομπή «Νέοι Φάκελοι» του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΪ» που προβλήθηκε στις 4 Ιουνίου 2013, παραδέχθηκε ότι η σχετική διάταξη του Ν. 4093/2012 συνιστά κοινωνική αδικία για πολλούς ομογενείς και προανήγγειλε πρωτοβουλίες για την αποκατάστασή της.

Κατόπιν όλων αυτών, 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 
1.Σε πόσες περιπτώσεις έγινε διακοπή της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων λόγω της εφαρμογής του Ν. 4093/2012;
2.Ποιο ήταν το δημοσιονομικό όφελος που προέκυψε από τη διακοπή και ποιος ήταν ο αρχικός στόχος;
3.Εξετάζει τη μείωση του χρόνου νόμιμης και μόνιμης παραμονής στα 15 έτη, αντί των 20 που ισχύει βάσει του Ν. 4093/2012;
4.Με δεδομένο ότι αρκετοί ομογενείς λαμβάνουν ιδιαίτερα πενιχρές συντάξεις από τα κράτη από τα οποία προήλθαν, εξετάζουν τη δυνατότητα συμψηφισμού των ποσών των συντάξεων του ΟΓΑ και του εξωτερικού, ώστε να μην αλλοιώνεται το συνολικό ποσό που λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος;
  
Οι ερωτώντες βουλευτές 
Γεώργιος Κυρίτσης
Νικόλαος Τσούκαλης 
Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη 
Θωμάς Ψύρρας 
Αικατερίνη Μάρκου 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Πρόγραμμα Διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν.3869/2010»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Με το Νόμο 4093/2012 (ΦΕΚ 222 A'/12.11.2012) στην παράγραφο 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.6., στα πλαίσια εξορθολογισμού του ασφαλιστικού συστήματος ορίστηκαν νέες, πιο αυστηρές προϋποθέσεις για την καταβολή σύνταξης ανασφάλιστων υπερήλικων. 
Συνέπεια αυτού του νόμου είναι ότι ανασφάλιστοι υπερήλικες (κυρίως ομογενείς από τις χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. ή την Αλβανία) να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, αφού τους διακόπηκε η παροχή αυτού του μικρού ποσού της σύνταξης. Ειδικότερα οι όροι για 20ετή παραμονή καθώς και η μη παροχή σύνταξης εφόσον ο πολίτης λαμβάνει σύνταξη από άλλη χώρα (ανεξαρτήτως του ύψους της σύνταξης) έχουν φέρει χιλιάδες πολίτες σε απόγνωση. 
Το πρόβλημα έχει αναγνωριστεί από τους αρμόδιους φορείς, η ανάγκη εξορθολογισμού του συστήματος είναι αναγκαία, αλλά προέχει η επιβίωση των πολιτών.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε:

Προτεινόμενη Προσθήκη - Τροπολογία

Η περίπτωση β’ και γ’ της παράγραφου 5 της υποπαραγράφου ΙΑ6. του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 A'/12.11.2012) να αντικατασταθούν ως εξής: 
Β) Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ποσού μεγαλύτερου από το ύψος της μηνιαίας σύνταξης των ανασφάλιστων υπερήλικων. Σε περίπτωση καταβολής μικρότερου ποσού γίνεται συμψηφισμός μέχρι το ύψος της σύνταξης των ανασφάλιστων υπερήλικων όπως αυτό προκύπτει από τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση εγγάμων, δεν λαμβάνει ο/η σύζυγός τους σύνταξη μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του ν. 4169/1961.Ε. 
Γ) Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία δεκαπέντε (15) έτη πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση και εξακολουθούν να διαμένουν κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους.

Οι προτείνοντες βουλευτές 
Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη  
Νικόλαος Τσούκαλης   
Γεώργιος Κυρίτσης   
Θωμάς Ψύρρας  
Αικατερίνη Μάρκου