Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013


Παρά τις εξαγγελίες και ο νέος φορολογικός νόμος (4172/2013) κατά κοινή διαπίστωση είναι κοινωνικά άδικος και αντιαναπτυξιακός. Έτσι διαψεύδονται άλλη μια φορά οι ελπίδες για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, με βάση το οποίο θα πληρώνει ο καθένας ανάλογα με τα εισοδήματα και την περιουσία του, όπως ορίζει και το Σύνταγμα.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ πηγαίνοντας προς το 2ο Συνέδριό της θεωρεί ότι ο νόμος αυτός είναι άδικος και αντιαναπτυξιακός γιατί:
Φορολογούνται εισοδήματα που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας.  Καταργείται το αφορολόγητο των παιδιών. Αναγνωρίζονται μειώσεις φόρου  για ιατρικές δαπάνες και δωρεές μόνο στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Τέλος φορολογούνται τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων με υψηλό συντελεστή, με αποτέλεσμα ο νέος Κ.Φ.Ε. να στρέφεται κατά της μικρής και μεσαίας επιχείρησης.
Κατά τη ΔΗΜΑΡ θα πρέπει:
* να υπάρχει αφορολόγητο όλων των προσωπικών εισοδημάτων που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας
* να στηριχτεί  η  επιχειρηματικότητα, οι επενδύσεις  και η  ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής.
 Η αύξηση των εσόδων δεν μπορεί παρά να είναι αποτέλεσμα της  πάταξης της φοροδιαφυγής, της διεύρυνσης  της φορολογικής βάσης και της ανακατανομή των φορολογικών βαρών και στόχο τα υψηλά εισοδήματα. 
Μεταξύ των άλλων η ΔΗΜΑΡ προτείνει (αντιγραφή από το παράρτημα των θέσεων για το 2ο Συνέδριο):
 • Μία ενιαία και προοδευτική φορολογική κλίμακα για το σύνολο των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων ανεξαρτήτως της  πηγής προέλευσης και ένας μοναδικός φορολογικός συντελεστής για τα μη διανεμόμενα κέρδη κάθε είδους επιχείρησης.
 • Κανένα προσωπικό εισόδημα δεν πρέπει να φορολογείται, εάν το οικογενειακό εισόδημα, στο οποίο συμμετέχει, βρίσκεται κάτω από τα όρια της φτώχειας. Κατά συνέπεια πρέπει να υιοθετηθεί η έννοια του οικογενειακού αφορολόγητου εισοδήματος, το οποίο θα ταυτίζεται με το κατώφλι της φτώχειας.
 • Έκπτωση από το συνολικό φορολογητέο εισόδημα όλων των εξόδων για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, των ενοικίων κύριας κατοικίας και κατοικίας των παιδιών που σπουδάζουν, καθώς και των τόκων των στεγαστικών δανείων για κύρια κατοικία.
 • Καθιέρωση της επιχειρηματικής αμοιβής σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση των εμποροϋπαλλήλων και των τόκων των ιδίων κεφαλαίων ως στοιχεία επαγγελματικών  δαπανών, για τον ορθολογικότερο προσδιορισμό του καθαρού επιχειρηματικού κέρδους.
 • Μείωση του Φ.Π.Α. στο χαμηλότερο συντελεστή (6,5%) για τουλάχιστον 4 βασικά είδη διατροφής: όπως  γάλα, ψωμί, λάδι και νωπά λαχανικά.
 • Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας πρέπει να στηρίζεται σε μια  δίκαιη, προοδευτική φορολόγηση όλων των αστικών και αγροτικών  ακινήτων, με την ύπαρξη αφορολόγητου κλιμακίου, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους ανέργους και για όσους βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Δίκαιη φορολόγηση της εκκλησιαστικής και μοναστηριακής περιουσίας.
 • Η εξίσωση του φόρου πετρελαίου θέρμανσης με αυτόν του πετρελαίου κίνησης πρέπει να αρθεί σε συνδυασμό με την πλήρη εφαρμογή των ψηφισθέντων νομοθετικών ρυθμίσεων για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας.
 • Ο συμψηφισμός φορολογικών (και ασφαλιστικών)  οφειλών και απαιτήσεων μεταξύ ιδιωτών και Δημοσίου πρέπει να επεκταθεί από το στενό δημόσιο τομέα σε όλους τους οργανισμούς της γενικής κυβέρνησης. 
Τέλος η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής συνιστά απολύτως αναγκαίο όρο για την αύξηση των εσόδων. Προς την κατεύθυνση αυτή η ΔΗΜΑΡ προτείνει σειρά μέτρων που είναι πλέον ώριμα και εφικτά, μεταξύ των οποίων είναι:
 • Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των ΔΟΥ με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου, την ελαχιστοποίηση της επαφής φορολογούμενου-εφοριακού και την ενίσχυση των δυνατοτήτων προσδιορισμού των «κρυφών εισοδημάτων»
 • Αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου μέσω του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των υποδομών των τελωνείων, του ΣΔΟΕ και των ελεγκτικών αρχών. Πρώτη προτεραιότητα έχει η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, τσιγάρων και ποτών.  
 • Ενοποίηση των δομών και των υπηρεσιών οικονομικού ελέγχου σε μια Αρχή
 • Επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τις offshore εταιρείες με στόχο οι φορολογικές αρχές να γνωρίζουν τους ιδιοκτήτες τους. Αξιοποίηση και στήριξη των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών σχετικά με την αντιμετώπιση των φορολογικών παραδείσων.
 • Αντιμετώπιση του παραεμπορίου μικρής κλίμακας μέσω της έκδοσης ειδικών αδειών και της οργάνωσης ειδικών χώρων για την διεξαγωγή «υπαίθριων αγορών».
 • Εντατικοποίηση των τακτικών φορολογικών ελέγχων, με έμφαση στις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, με ακαθάριστα έσοδα άνω των 300.000 ευρώ. 
 • Χρήση της φοροκάρτας
Σωτήρης Ζαφειρόπουλος

                                                               Φοροτεχνικός, Μέλος ΔΗΜΑΡ Δράμας