Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Γνωρίζαμε ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα στα πλαίσια της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης είχε ξεφύγει πλέον από κάθε πολιτικό έλεγχο, διεύθυνση και εποπτεία. Ότι τα κέρδη είναι πλέον πάνω από τον άνθρωπο και οι αγορές πάνω από την πολιτική και τις Κυβερνήσεις.
Γνωρίζαμε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είχε σωρευμένα προβλήματα και δεν ήταν πλέον βιώσιμο, ότι απαιτούνταν γενναίες και ριζικές αλλαγές και αναδιάρθρωση του που θα οδηγούσε σε ένα υγιή ανταγωνισμό.
Μόνο οι Κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή και του Γιώργου Παπανδρέου δεν το γνώριζαν και μας διαβεβαίωναν πως οι Ελληνικές Τράπεζες δεν έχουν προβλήματα, πως οι καταθέσεις των πολιτών είναι διασφαλισμένες και πως η ρευστότητα στην αγορά είναι δεδομένη. Τα αποτελέσματα τα βιώνουμε πλέον όλοι. Οι ελληνικές τράπεζες στην ουσία είναι πτωχευμένες, διασώθηκαν χάρη στην ανακεφαλαιοποίησή τους που επιβαρύνει το δημόσιο χρέος και τους πολίτες, οι καταθέσεις έχουν αποσυρθεί και η ρευστότητα στην αγορά είναι  όνειρο θερινής νυκτός.
Η ΔΗΜΑΡ εν όψει του 2ου Συνεδρίου της προτείνει:
α) Αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος και υγιής ανταγωνισμός.
Μέσω της διαδικασίας  ανακεφαλαιοποίησης των  τραπεζών απέμειναν τέσσερις (4) συστημικές Τράπεζες (Εθνική, Alpha, Πειραιώς, Eurobank), ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια ανακεφαλαιοποίησης των συνεταιριστικών τραπεζών.
Υποστηρίζουμε την ανάγκη να αποφευχθεί η ολιγοπωλιακή διάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος  και προτείνουμε:
 • κατάργηση εμποδίων εισόδου στον τραπεζικό κλάδο και μέριμνα για την προσέλκυση ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων
 • προσαρμογή του πλαισίου ίδρυσης ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τοπικής εμβέλειας (Συνεταιριστικές Τράπεζες) στα ευρωπαϊκά πρότυπα
 • προώθηση του νέου θεσμικού πλαισίου εποπτείας, ελέγχου και εξυγίανσης του χρηματοοικονομικού συστήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο
β) Παροχή ρευστότητας στην αγορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Η  ανάταξη της πραγματικής οικονομίας προϋποθέτει την άμεση λήψη μέτρων που θα ενισχύσουν τη ρευστότητα. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να προχωρήσουν τα εξής:
 • Ειδικά μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας από την ΕΚΤ
 • Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού παροχής εγγυήσεων απ΄ ευθείας προς τις επιχειρήσεις και όχι προς τις τράπεζες 
 • Αύξηση των διαθέσιμων ποσών του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) ώστε να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με ευνοϊκούς όρους
 • Συστηματική διεκδίκηση ειδικού μεριδίου στα ευρωπαϊκά προγράμματα  
 • Μείωση των επιτοκίων χρηματοδοτήσεων
 • Υποχρέωση των τραπεζών στο να εξειδικεύσουν τα επικαιροποιημένα επιχειρηματικά τους σχέδια και τα σχέδια αναδιάρθρωσης με προγράμματα ρευστότητας προς την παραγωγική οικονομία
 • Θέσπιση ειδικών προγραμμάτων ανάκτησης παραγωγικών δραστηριοτήτων για επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας με σύμπραξη κράτους και τραπεζών
 • Αναθεώρηση του πλαισίου πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση απευθείας από το επενδυτικό και αποταμιευτικό κοινό, υπό την άμεση εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
γ) Ρύθμιση των χρεών των νοικοκυριών.
 • Ρύθμιση των οφειλών προς τις τράπεζες (δυνατότητα δίκαιης αποπληρωμής, με χρονική μετακύληση δόσεων χωρίς επιβαρύνσεις και περικοπή τμήματος δανείων εφόσον έχει καταβληθεί το αρχικό ποσό. Οι συνολικές καταβολές για την αποπληρωμή δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 25% των μηνιαίων εισοδημάτων των νοικοκυριών)
 • Προστασία της πρώτης κατοικίας
                                                                  Βασίλης Δομνίδης

                                                           Δικηγόρος, μέλος ΔΗΜΑΡ Δράμας