Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013


Η απελευθέρωση των πλειστηριασμών θα έχει αρνητικότατες κοινωνικές συνέπειες. Η κυβέρνηση οφείλει να κλείσει άμεσα το ζήτημα. Δεν μπορεί χιλιάδες Έλληνες πολίτες να βρίσκονται όμηροι μιας καθημερινής ανασφάλειας.


Η ΔΗΜΑΡ κατάθεσε για τρίτη φορά σχετική τροπολογία για αναστολή των πλειστηριασμών κύριας κατοικίας. Με την προτεινόμενη τροπολογία, παρατείνεται το διάστημα προστασίας για την κύρια κατοικία μέχρι το τέλος του 2015 και δίνεται επαρκής χρόνος για το σχεδιασμό μίας ολοκληρωμένης νομοθετικής ρύθμισης που θα αντιμετωπίζει το ζήτημα της προστασίας των δανειοληπτών συνολικά και ρεαλιστικά.