Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

«ΤΟ 2Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
(7 προτάσεις για το «πολιτικό χρήμα»)
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ήδη έχει καταθέσει πρόταση νόμου σχετικά με τη μείωση του λειτουργικού κόστους της δημοκρατίας (δαπάνες κοινοβουλίου, μισθοδοσία βουλευτών κλπ) και τη χρηματοδότηση και λειτουργία των κομμάτων.
 Οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας οφείλουν να αφουγκραστούν την κοινωνία και να επιτελέσουν το καθήκον τους, έτσι  ώστε να έλθει και πάλι η ΠΟΛΙΤΙΚΗ στο προσκήνιο και να αποκτήσει η πολιτική διαδικασία τη θέση που της αξίζει στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Τώρα είναι η ώρα για ώριμες και ριζικές αλλαγές που θα εξυγιάνουν και θα αναβαθμίσουν τον πολιτικό βίο της χώρας. 
Η ΔΗΜΑΡ προτείνει:
1. Μείωση της κρατικής χρηματοδότησης κατά 25% και σύνδεση του συνολικού ύψους αυτής με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Σε περιπτώσεις απόσπασης Δημοσίων Υπαλλήλων σε κόμματα ή Βουλευτές να συμψηφίζεται η μισθοδοσία τους που καταβάλλεται από τους φορείς της οργανικής τους θέσης με την τακτική χρηματοδότηση του εν λόγω κόμματος.
2. Εξατομίκευση της ευθύνης για τη διαχείριση των οικονομικών των κομμάτων με διορισμό ενός υπευθύνου από το κάθε κόμμα και αυστηροποίηση απαγόρευσης χρηματοδότησης από επιχειρήσεις των πολιτικών κομμάτων.
3. Υποχρεωτική γνωστοποίηση από τα κόμματα των πηγών χρηματοδότησής τους και ουσιαστικός έλεγχος των οικονομικών των κομμάτων από ανεξάρτητο θεσμικό όργανο με συμμετοχή ορκωτών λογιστών και δίχως συμμετοχή πολιτικών προσώπων.
4. Περαιτέρω ουσιαστική μείωση βουλευτικών αποζημιώσεων και κατάργηση αποζημίωσης για συμμετοχή σε επιτροπές της Βουλής.
5. Κατάργηση βουλευτικής σύνταξης και συνταξιοδότηση Βουλευτών μόνο από τον αρμόδιο ασφαλιστικό τους φορέα.
6. Δραστικός περιορισμός αριθμού ειδικών συμβούλων και συνεργατών Υπουργών και Βουλευτών, καθώς και των ατελειών που απολαμβάνουν.
7. Αναστολή κρατικής χρηματοδότησης κομμάτων σε περίπτωση εμπλοκής στελεχών τους σε εγκληματικές δραστηριότητες. Για τα κοινοβουλευτικά στελέχη κρίνεται επαρκής η αξιολόγηση των σχετικών στοιχείων από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής και την Ολομέλεια, ενώ για τα μη κοινοβουλευτικά στελέχη θα πρέπει να υπάρχει αμετάκλητο παραπεμπτικό Βούλευμα.

                                                            Παναγιώτης Χατζηγεωργίου
                                      Δικηγόρος, Γραμματέας ΝΕ Δράμας ΔΗΜΑΡ