Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Τροπολογίες βουλευτών της ΔΗΜ.ΑΡ. στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας


Τροπολογίες βουλευτών της ΔΗΜ.ΑΡ. στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας

Τρεις τροπολογίες κατέθεσε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης η Δημοκρατική Αριστερά.
Με την πρώτη αποκαθίσταται μια αδικία η οποία δημιουργήθηκε με το ν. 3863/2010, ο οποίος ενώ για όλες τις περιπτώσεις αύξησης ορίου ηλικίας ή χρόνου ασφάλισης προέβλεψε μεταβατική περίοδο κατά τρόπο που να μη θίγει ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, παρέλειψε να προβλέψει κάτι αντίστοιχο για την κατηγορία των συνταξιοδοτούμενων άνευ ορίου ηλικίας μετά 37 έτη πραγματικής ασφάλισης ή 11.100 ημερών πραγματικής ασφάλισης. Η παράλειψη αυτή ήταν αντίθετη με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, κάτι που επεσήμανε με γνωμοδότηση του και ο Συνήγορος του Πολίτη, όταν επελήφθη του σχετικού θέματος. Η διατήρηση της δυνατότητας συνταξιοδότησης υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις για όσους ασφαλισμένους συμπληρώνουν τα 35 από τα απαιτούμενα 37 έτη ή τις 10.500 ημέρες από τις απαιτούμενες 11.100 μέχρι τις 31-12-2010, δημιουργεί ένα πλέγμα προστασίας αυτών που ευρίσκοντο πολύ πλησίον της συνταξιοδότησης και με την προηγηθείσα ρύθμιση ανατρεπόταν η βάσιμη προσδοκία συνταξιοδότησης.

Με τη δεύτερη επιχειρείται να αντιμετωπιστεί η αδυναμία όλο και περισσότερων ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ και άλλων Ταμείων Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων, οι οποίοι  καίτοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα , στερούνται της καταβολής σύνταξης λόγω ασφαλιστικών τους οφειλών.  Συγκεκριμένα, διευρύνονται τα όρια και επιμηκύνονται οι δόσεις που τίθενται ως προϋπόθεση για τη δυνατότητα συμψηφισμού ή παρακράτησης των ποσών οφειλής για την απόδοση σύνταξης, ώστε να διευκολύνεται,  αφενός μεγάλος αριθμό οφειλετών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης λόγω της μη δυνατότητας υπαγωγής τους στην ανωτέρω ευνοϊκή ρύθμιση, και αφετέρου, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί που θα αυξήσουν τη ρευστότητά τους.
Με την τρίτη επιχειρείται εξαίρεση των εποχιακά εργαζομένων  της ρύθμισης του Ν. 3986/2010 (άρθρο 39, παρ. 8, όπως προστέθηκε στο άρθρο 6 του Ν. 1545/1985) σχετικά με τις « προϋποθέσεις επιδότησης και οικονομικής ενίσχυσης των ανέργων». Ειδικότερα, στο άρθρο 39 ορίζεται ότι «από 1.1.2013 σε κάθε περίπτωση τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας, εντός της προηγούμενης από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας τετραετίας δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα από 450. ..Από 1.1.2014 όχι περισσότερα από 400». Ωστόσο, οι εποχιακά εργαζόμενοι (ιδίως στον τουρισμό) απασχολούνται κάθε χρόνο 5 -7 μήνες και παίρνουν επίδομα ανεργία για τους υπόλοιπους. Επομένως, οι περισσότεροι από αυτούς συγκεντρώνουν στα 4 τελευταία χρόνια πάνω από 18 μήνες ή 450 ημερομίσθια (περίπου 20 μήνες στα 4 χρόνια). Εάν δεν εξαιρεθούν οι εποχιακά εργαζόμενοι και ισχύσει το πλαφόν στις ημέρες ανεργίας που μπορούν να επιδοτηθούν εντός μιας τετραετίας, θα μείνουν χιλιάδες εργαζόμενοι δίχως εισόδημα κατά τη χειμερινή περίοδο.
Τις τροπολογίες υπογράφουν οι  βουλευτές Κατερίνα Μάρκου (Β’ Θεσσαλονίκης) και Θωμάς Ψύρρας (Λαρίσης), μέλη της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και Γιώργος Κυρίτσης (Τρικάλων) υπεύθυνος για εργασιακά θέματα.