Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

ΘΕΜΑ :
Δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατικής Αριστεράς, Φώτη Κουβέλη, για την ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα.


Η Ελλάδα σήμερα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το α΄ εξάμηνο του 2014, σε  μία ιδιαίτερα σημαντική περίοδο τόσο για την ίδια όσο και για  την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ελληνική Προεδρία καλείται να αποδείξει ότι ,  παρά τις  μεγάλες δυσκολίες της οικονομικής κρίσης, η χώρα  μπορεί να διαδραματίσει  σημαντικό ρόλο στα ευρωπαϊκά ζητήματα.
Οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Η οικονομική κρίση αλλά και οι επιλογές που προωθήθηκαν έχουν ενισχύσει τον ευρωσκεπτικισμό και απομακρύνουν τους πολίτες από το ευρωπαϊκό όραμα.
Οι κυρίαρχες πολιτικές της δογματικής λιτότητας, της εθνοκεντρικής θεώρησης και του κρατικού ηγεμονισμού πρέπει να αλλάξουν. Βασικό μήνυμα της Ελληνικής Προεδρίας πρέπει να είναι η αλλαγή πολιτικών σε Ελλάδα και Ευρώπη για την αντιμετώπιση της κρίσης , με προτεραιότητα τη σύνδεση της  δημοσιονομικής  προσαρμογής με την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική προστασία.
Σημαντική παράμετρος που ορίζει το πλαίσιο της Ελληνικής  Προεδρίας είναι η διεξαγωγή των εκλογών για το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Στόχος της Ελληνικής Προεδρίας πρέπει να είναι η ενημέρωση και η κινητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών με στόχο τη συμμετοχή τους στη εκλογική διαδικασία.
Η Δημοκρατική Αριστερά είναι σταθερά προσανατολισμένη στην ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας. Βασικός στόχος της πολιτικής πρότασής της  είναι η παραμονή στην ευρωζώνη , με ταυτόχρονη  προώθηση διαφορετικών πολιτικών τόσο στην Ελλάδα όσο  και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.
Μέσα σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο  θα εργαστούμε. Χαιρετίζουμε την Ελληνική Προεδρία  και παρεμβαίνουμε με προτάσεις συμβάλλοντας στην επιτυχία της.
08 / 01 / 14