Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

ΘΕΜΑ :
Δελτίο Τύπου της ΔΗΜΑΡ για την ομιλία του πρωθυπουργού στο Ευρωκοινοβούλιο.

Η αναπόφευκτη αναφορά στο ευρωκοινοβούλιο του κ. πρωθυπουργού στα λάθη του ελληνικού προγράμματος, στην υποεκτίμηση της ύφεσης αλλά και στις θυσίες του ελληνικού λαού, δεν μπορεί και δεν πρέπει να παραμείνει απλή διαπίστωση. Πρέπει να οδηγεί στην προώθηση μειζόνων αλλαγών, σε αποφυγή νέων μέτρων και σε σύνδεση της δημοσιονομικής προσαρμογής με αναπτυξιακές διαδικασίες και επιλογές καθώς και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Οι κυρίαρχες πολιτικές της δογματικής λιτότητας, της εθνοκεντρικής θεώρησης και του κρατικού ηγεμονισμού πρέπει να αλλάξουν. Βασικό μήνυμα της Ελληνικής Προεδρίας πρέπει να είναι η αλλαγή πολιτικών σε Ελλάδα και Ευρώπη για την έξοδο από την κρίση.