Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

για το θέμα της μετενέργειας και της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης


ΘΕΜΑ :
Ανακοίνωση της ΔΗΜΑΡ για το θέμα της μετενέργειας και της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης


H λήξη της μετενέργειας της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης στις 15 Μαΐου, υποχρεώνει τις εμπλεκόμενες με αυτήν οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων να προσέλθουν στο τραπέζι της συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Η δυσμενής, πρωταρχικά για τους μισθωτούς, συγκυρία δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για παράκαμψη και απεμπόληση όσων οι ίδιοι οι κοινωνικοί εταίροι έχουν συμφωνήσει.

Σε κάθε περίπτωση η υπογραφή νέας σύμβασης με τη διατήρηση των θεσμικών ρυθμίσεων των προηγούμενων συμβάσεων, καθώς και του επιδόματος γάμου(10%) αποτελούν τη στοιχειώδη συνεισφορά των εργοδοτικών οργανώσεων στην κοινωνική συνοχή.