Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Ανακοίνωση του Τομέα Δικαιωμάτων της ΔΗΜΑΡ σχετικά με την καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΑΔ για το σύμφωνο συμβίωσης.

Η πρόσφατη καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) για μη παροχή δικαιώματος πράξεως συμφώνου συμβίωσης από άτομα του ιδίου φύλου, ανέδειξε για άλλη μια φορά με τον επισημότερο τρόπο τις διακρίσεις που υφίστανται οι πολίτες της με βάση το σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Η ΔΗΜΑΡ καλεί τη κυβέρνηση να συμμορφωθεί  με την απόφαση και να τροποποιήσει τον νόμο, παρέχοντας το δικαίωμα για σύμφωνο συμβίωσης σε όλους τους κατοίκους της Ελλάδας ανεξαρτήτως φύλου, με πλήρη αστικά και φορολογικά δικαιώματα, όπως αυτά του γάμου.