Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

Σε εκκρεμότητα η έναρξη του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια και της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα Λύκεια της χώρας».

Προς τον κ. Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Σε εκκρεμότητα η έναρξη του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια και της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα Λύκεια της χώρας».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, λίγο πριν την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, για το έτος 2013-2014, προβλέπεται η έναρξη του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, όπου αναμένεται να απασχοληθούν περί τους 2.000 εκπαιδευτικούς.
Το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, προσδιορίζεται ως η παρακολούθηση από τους μαθητές του Γυμνασίου στα εξής μαθήματα: Γλωσσική διδασκαλία (Αρχαία, Νέα), Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αγγλικά (κύρια Ξένη Γλώσσα).
Σε αυτό έχουν τη δυνατότητα να  συμμετέχουν μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου, που υστερούν στους παραπάνω τομείς γνώσης, με συνέπεια την αδυναμία αποδοτικής συμμετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης ή μαθητές που επιθυμούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους στα παραπάνω μαθήματα.
Σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, η μείωση της μαθητικής διαρροής και η βελτίωση της απόδοσής τους, ώστε να ολοκληρώσουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση και να τους δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης στη δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενική Τεχνική Εκπαίδευση).
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, τα οποία συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων και ορίζονται ανά διεύθυνση με απόφαση του διευθυντή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, ως δομή της Αντισταθμιστικής Αγωγής-Εκπαίδευσης στο Γυμνάσιο, έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ έως και το έτος 2015,

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας αφορά σε μαθητές, που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να παρακολουθήσουν με άλλον τρόπο φροντιστηριακά μαθήματα,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.      Ποιοι οι λόγοι για τους οποίους καθυστερεί η έναρξη του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια της χώρας; Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η λειτουργία του προγράμματος, προκειμένου να βοηθηθούν οι μαθητές, που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να παρακολουθήσουν με άλλον τρόπο φροντιστηριακά μαθήματα;
2.      Τί προβλέπεται σχετικά με την έναρξη του Προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα Λύκεια της χώρας για τη σχολική χρονιά 2013-2014;
3.      Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε τα εν λόγω προγράμματα να εφαρμόζονται κανονικά από την αρχή της σχολικής χρονιάς και όχι πιλοτικά, σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια, όπως συνέβη πέρυσι, οπότε το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας ξεκίνησε καθυστερημένα;
4.      Τί μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε στο εξής να υπάρξει άμεση διόρθωση των όρων υλοποίησης του προγράμματος;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Ρεπούση Μαρία

Ψαριανός Γρηγόρης

Κυρίτσης Γιώργος